NÁŠ KOLEKTÍV

TO SME MY

Ľubov Kilianová

Hlavná trénerka

Ľuboš Vilček

Predseda oddielu

Anna Nesterova

Trénerka


Lenka Koteková

Trénerka


Ivana Dermeková

Trénerka

Michaela Fordosová

Trénerka

Adriana K. Torreggiani

Trénerka

Mária Hollá

Trénerka

Dagmar Bajová

Baletná príprava

Frederika Sýkorová

Trénerka

Uliana Semenova

Pomocná trénerka

Xénia Kilianová

Trénerka


Zuzana Vilčeková

Predseda OZ

Adriana Bartíková

Zástupca rodičov