NÁŠ KOLEKTÍV

TO SME MY

Ľubov Kilianová

Hlavná trénerka

Ľuboš Vilček

Predseda oddielu

Anna Nesterova

Trénerka


Lenka Koteková

Trénerka


Ivana Dermeková

Trénerka

Michaela Fordosová

Trénerka

Maria Semenova

Regenerácia

Frederika Sýkorová

Trénerka

Uliana Semenova

Trénerka

Mária Hollá

Trénerka


Olesya Grác

Trénerka

Daria Malenko

Pomocná trénerka

Simona Otrasová

Baletná príprava

Zuzana Vilčeková

Predseda OZ