OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Naše občianske združenie ZMEŇ SEBA bolo zriadené za účelom podpory oddielu modernej gymnastiky

ŠK ŠOG Nitra.

ĎAKUJEME za vašu priazeň, ktorú ste nám doteraz preukazovali. Vaša podpora vo forme 2% z dane z príjmu nám pomáha vo vykrývaní každodenných nákladov na tréningový proces. Prostriedky z 2% využívame na zakúpenie gymnastického náčinia, oblečenia a iných tréningových doplnkov, dotujeme vybavenie súťaží organizovaných našim klubov, spolufinancovanie nákladov na úpravu, rekonštrukciu a vybavenie tréningových priestorov a pod.

Aj vďaka vám sme dosiahli kvalitné športové výkony a zaslúžené športové úspechy.

POSTUP

ZAMESTNANEC

1. Do 15. februára 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie  Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
Tlačivo POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti NA STIAHNUTIE:
2. Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
Predvyplnené tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO vám zašleme na vyžiadanie - napíšte nám na sksognitra.info@gmail.com

Najneskôr do 30. apríla 2021 je potrebné doručiť obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska alebo nás kontaktujte a my to za vás urobíme. Bližšie informácie získate aj e-mailom: sksognitra.info@gmail.com.sk alebo na čísle 0911 430 001.