OBČIANSKE ZDRUŽENIE

MODERGYM

Naše občianske združenie MODERGYM bolo zriadené za účelom podpory oddielu modernej gymnastiky ŠK ŠOG Nitra.

ĎAKUJEME za vašu priazeň, ktorú ste nám doteraz preukazovali. Vaša podpora vo forme 2% z dane z príjmu nám pomáha vo vykrývaní každodenných nákladov na tréningový proces. Prostriedky z 2% využívame na zakúpenie gymnastického náčinia, oblečenia a iných tréningových doplnkov, dotujeme vybavenie súťaží organizovaných našim klubov, spolufinancovanie nákladov na úpravu, rekonštrukciu a vybavenie tréningových priestorov a pod.

Aj vďaka vám sme dosiahli kvalitné športové výkony a zaslúžené športové úspechy.

Identifikačné údaje OZ Modergym:

Obchodné meno alebo názov: MODERGYM

Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo: Farská 3 Nitra 949 01

Právna forma: občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID): 42 42 72 23

DIČ: 2120071943

POSTUP

ZAMESTNANEC

1. Do 15. februára 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie  Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

                       TLAČIVO POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti NA STIAHNUTIE:
2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

(POZOR - IČO musí byť zarovnané SPRAVA - ak neviete zarovnať -> tak v tlačive dajte 3-4 medzery a potom píšte IČO)

     PREDVYPLNENÉ VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby NA STIAHNUTIE:

3. Najneskôr do 30. apríla 2020 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.


FYZICKÁ OSOBA

Fyzické osoby podávajú daňové priznanie prostredníctvom:

a) Daňové priznanie typu A alebo

b) Daňové priznanie typu B

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Najneskôr do 31. marca 2020. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Tlačivá na stiahnutie daňového priznania pre FYZICKÉ OSOBY nájdete aj TU: https://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/


PRÁVNICKÁ OSOBA

Právnické osoby podávajú daňové priznanie prostredníctvom:

a) Daňové priznanie právnických osôb 

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Najneskôr do 31. marca 2020. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho sídla.

Tlačivá na stiahnutie daňového priznania pre PRÁVNICKÉ OSOBY nájdete aj TU: https://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Bližšie informácie získate aj e-mailom: sksognitra.info@gmail.com.sk alebo na čísle 0911 430 001.

Aktualizácia: Ministerstvo Financií oznámilo, že podať daňové priznanie môžu všetci daňovníci bez sankcií až do 31. októbra 2020.