OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Naše občianske združenie bolo zriadené za účelom podpory oddielu modernej gymnastiky

ŠK ŠOG Nitra.

ĎAKUJEME za vašu priazeň, ktorú ste nám doteraz preukazovali. Vaša podpora vo forme 2% z dane z príjmu nám pomáha vo vykrývaní každodenných nákladov na tréningový proces. Prostriedky z 2% využívame na zakúpenie gymnastického náčinia, oblečenia a iných tréningových doplnkov, dotujeme vybavenie súťaží organizovaných našim klubov, spolufinancovanie nákladov na úpravu, rekonštrukciu a vybavenie tréningových priestorov a pod.

Aj vďaka vám sme dosiahli kvalitné športové výkony a zaslúžené športové úspechy.

POSTUP

ZAMESTNANEC

1. Do 15. februára 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie  Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
Tlačivo POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti NA STIAHNUTIE:
2. Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
Predvyplnené tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO vám zašleme na vyžiadanie - napíšte nám na sksognitra.info@gmail.com

Najneskôr do 30. apríla 2021 je potrebné doručiť obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska alebo nás kontaktujte a my to za vás urobíme. Bližšie informácie získate aj e-mailom: sksognitra.info@gmail.com.sk alebo na čísle 0911 430 001.