Vaše 2% nám pomôžu

Vaše 2% z dane si zaslúžime z dôvodu, že pre naše deti pracujeme s nadšením a systematicky. Ani počas predchádzajúcich náročných rokov pandémie sme sa nezastavili a išli sme ďalej. Úspechy moderných gymnastiek, podobne ako ostatných vrcholových športovcov, sú oddreté v telocvičniach, kde mnohé z nich trénujú 4-6 hodín denne. Na dosiahnutie svetovej úrovne to však stále nestačí a aj preto pracujeme na našich dvoch snoch - gymnastickej hale s 12-metrovým stropom v Nitre a účasti na olympiáde.

TLAČIVÁ A POSTUP NA DAROVANIE 2% VAŠICH DANÍ NÁJDETE TU

V roku 2022 sme 2% dane použili na prenájom športovísk s vysokým stropom, na trénovanie, organizáciu podujatí, nákup klubového náčinia, úhradu časti nákladov na súťaže a sústredenia gymnastiek, náhradu ušlej mzdy za dobrovoľnícku činnosť rozhodovania, trénovania a organizácie súťaží, tlač propagačných materiálov, nákup kancelárskeho vybavenia a pod.

MODERNÁ GYMNASTIKA

ŠK ŠOG, to je Športový klub pri Športovom osemročnom gymnáziu v Nitre. Sme samostatný právny subjekt, ktorý vznikol 11.6.1999. Tvorí ho niekoľko športových oddielov. Jedným z nich je aj Oddiel modernej gymnastiky, ktorý pôsobí ako jediný v Nitre od 1. januára 2000. Niekoľko rokov patrí k NAJLEPŠÍM GYMNASTICKÝM ODDIELOM NA SLOVENSKU.

V súčasnosti má Oddiel modernej gymnastiky v Nitre okolo 150 stálych členov vo všetkých vekových kategóriách od 4 do 18 rokov. Nitrianske gymnastky trénujú pod vedením kvalifikovaných tréneriek. Naše gymnastky získali niekoľko titulov na majstrovstvách Slovenska a pravidelne sa zúčastňujú majstrovstiev sveta a Európy. Mesto Nitra a Slovensko sme reprezentovali na viacerých súťažiach v spoločných i individuálnych skladbách. Niektoré dievčatá sú zaradené do reprezentácie Slovenska aj v súčasnosti.

Moderná gymnastika je krásny estetický a umelecky náročný šport. Patrí medzi koordinačno-estetické športy. Pohyb vykonávaný v gymnastických zostavách je v súlade s hudbou a náčiním podľa pravidiel stanovených technickou komisiou Medzinárodnej gymnastickej federácie (FIG - Fédération Internationale de Gymnastique).


CHRISTMAS NITRA 2022 PRIVÍTALA 12 KRAJÍN!

Športový klub ŠK ŠOG Nitra v spolupráci s O. Z. Modergym zorganizoval už 23. ročník medzinárodnej súťaže v modernej gymnastike v dňoch 25. - 27. 11. 2022. Medzinárodná súťaž v individuálnych zostavách a spoločných skladbách tento rok hostila okolo 500 súťažiacich a ďalšiu stovku členov delegácií z 12 krajín - Bosna a Hercegovina, Česká republika, Estónsko, Litva, Moldavsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Singapur, Veľká Británia, Slovinsko a Slovensko!

Výsledky na KSIS


KONKURZ MODERNEJ GYMNASTIKY 2022/2023

Termín: 5. septembra 2022 od 16:00 hod.


P o d m i e n k y  p r i j a t i a :

Pre školský rok 2022/2023 uprednostňujeme ročníky narodenia 2016, 2017 a 2018.
Minimálny vek prijatia do oddielu sú 4 roky!


P r i e b e h  k o n k u r z u :
1. Registrácia
2. testovanie detí - cvičenie
3. predstavenie oddielu/podmienok členstva.

Gymnastky, prineste si KARIMATKY a príďte oblečené v obtiahnutom tričku a legínach, budeme cvičiť!
Na konkurz nie je potrebná príprava, trénerky posúdia deti na základe prirodzenej ohybnosti a schopnosti spolupracovať.
Účasť na konkurze nie je potrebné vopred ohlasovať, stačí prísť!

M i e s t o : Konkurz sa koná v areáli Strednej športovej školy (Spojená škola) na Slančíkovej ul. 2 v Nitre - VSTUP ZOZADU od atletickej dráhy, resp. od rieky.

V prípade dobrého počasia bude konkurz prebiehať vonku na ihrisku (preto karimatka), v prípade zlého počasia v telocvični.Tešíme sa na nové malé gymnastky!


K o n t a k t : 0911 430 001, sksognitra.info@gmail.com


ĽUBOŠ VILČEK KANDIDUJE ZA PREDSEDU SEKCIE MODERNEJ GYMNASTIKY SGF

Ľuboš Vilček
Ľuboš Vilček

Milí priatelia modernej gymnastiky,
na post predsedu Sekcie modernej gymnastiky Slovenskej gymnastickej federácie som sa rozhodol kandidovať predovšetkým z dôvodu, že stav slovenskej modernej gymnastiky mi nikdy nebol ľahostajný a bez aktívneho členstva vo Výkonnom výbore SGF toho veľa nezmôžeme. Nie som spokojný so spôsobom riadenia, čerpania a využívania finančných prostriedkov, ktoré aj vďaka širokej základne moderných gymnastiek plynú do Slovenskej gymnastickej federácie. Paradoxne, tým, ktorí túto inštitúciu vytvárajú a vo svojej podstate živia, sa dostáva len zlomok toho, čo by za predpokladu efektívneho hospodárenia s verejnými zdrojmi mohli dostať.

Popri budovaniu nevyhnutnej športovej infraštruktúry, ľudských zdrojov a komunikácie, je mojou prioritou efektivita v hospodárení, transparentnosť a čestnosť.

Sen každého športovca, úspech každého trénera, cieľ každého funkcionára je účasť a úspech na svetových vrcholových podujatiach. Aj keď sme ich pravidelnými účastníkmi, úspechy sú skôr výnimkou a prichádzajú sporadicky. Čaká nás dôkladná analýza reálneho stavu a reálnych možností v jednotlivých sekciách a návrh dlhodobej stratégie, ktorá nás bude posúvať k naplneniu cieľov. K dosiahnutiu cieľov je potrebná systémová práca na všetkých úrovniach federácie. Len pri plnej funkčnosti všetkých faktorov ovplyvňujúcich chod federácie je možné pomýšľať na úspech.
Tie najdôležitejšie momenty môjho volebného programu si môžete prečítať TU:

Ďakujem vám za prejavenú dôveru a teším sa na ďalšiu spoluprácu!
Ľuboš Vilček, predseda oddielu modernej gymnastiky ŠK ŠOG Nitra

EDIT: Dňa 30. apríla 2022 bol Ľuboš Vilček Valným zhromaždením SGF zvolený za predsedu sekcie modernej gymnastiky.


LETNÉ KEMPY 2022

Termín: 4. júla - 10. júla 2022
7 dní v čase od 8:00 do 17:00

Kemp je určený pre gymnastky z oddielu ŠK ŠOG Nitra, ale aj z iných klubov modernej gymnastiky
P r o g r a m : tréningy, balet, tanečná príprava, maľovanie, aquagym, hodiny angličtiny, hry, zábava a záverečné vystúpenie pre rodičov.

R e g i s t r á c i a : sksognitra.info@gmail.com (uveďte meno a priezvisko dieťaťa, skupinu resp. domovský klub, ročník narodenia, bydlisko, meno a priezvisko zákonného zástupcu, jeho mail a tel. číslo)

K o n t a k t : 0944 108 486 sksognitra.info@gmail.com


O POHÁR STREDNEJ ŠPORTOVEJ ŠKOLY 2021

Organizujeme súťaž, pretože súťaží je v tomto náročnom období veľmi málo a my nechceme strácať chuť a motiváciu!

Termín: 10.-12. septembra 2021

Typ súťaže: individuálne zostavy

Kategórie: Mini 2014, Mini 2013; Children 2012; Children 2011; Prejunior 2010; Prejunior 2009; Junior A 2008-2006, ; Junior B 2008-2006; Senior A 2005 a st., Klubová exhibícia pre ročníky 2016 - 2010

Miesto: Mestská hala, Dolnočermánska 105 Nitra 949 01

Program a aktualizované informácie o vstupe na podujatie: KSIS


POĎAKOVANIE

MESTU NITRA

Športový klub ŠK ŠOG Nitra ďakuje Mestu Nitra za poskytnutie dotácie na šport pre rok 2021, ktorú sme použili na zakúpenie vecných cien pre gymnastky na súťaže, nákup gymnastického náčinia a prenájom telocviční. Aj takýmto spôsobom sa nám darí podporovať olympijský šport, modernú gymnastiku. Sme tu pre vás.

NITRIANSKEMU SAMOSPRÁVNEMU KRAJU


Občianske združenie MODERGYM ďakuje Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja za poskytnutie dotácie na šport pre rok 2021, ktorú sme použili na zakúpenie vecných cien pre gymnastky na súťaže a nákup gymnastického náčinia. Aj takýmto spôsobom sa nám darí podporovať olympijský šport, modernú gymnastiku. Sme tu pre vás.


NITRIANSKEJ KOMUNITNEJ NADÁCII

Občianske združenie MODERGYM ďakuje Nitrianskej komunitnej nadácii za poskytnutie grantu na projekt Moderná gymnastika (aj) pre Ukrajinu, vďaka ktorému sa nám podarilo finančne vykryť časť nákupu gymnastického oblečenia a náčinia obstaraného pre moderné gymnastky z Ukrajiny. Dievčatá sa do tréningového procesu v našom klube zapojili od apríla 2022.


VIANOČNÁ NITRA 2020

Medzinárodná súťaž v modernej gymnastike oslavovala v decembri 2020 (12.-14. 12. 2021) svoj 21. ročník. 21 rokov patrila Vianočná Nitra k tým posledným súťažiam v roku, nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Zatiaľ bez prestávky.

Opatrenia vlády sa za posledné mesiace pred súťažou menili tak často, že rozhodnutím zorganizovať medzinárodnú súťaž sme na seba zobrali obrovskú zodpovednosť, ale zároveň i riziko. Vedeli sme, že šport nezachránime tým, že to vzdáme už na začiatku. Rušiť súťaže, odkladať termíny na neurčito a nezabojovať o šport, je to najmenej, čo môžme urobiť. Chceli sme viac - dať šancu deťom, klubom a slovenskej modernej gymnastike. Jedným z mnohých argumentov, prečo sme do organizácie Vianočnej Nitry 2020 išli, bol aj náš krásny nový koberec PASTORELLI. Pamätáte sa? Sľúbili sme si, že sa na ňom na Vianočnej Nitre stretneme:-)

VIANOČNÁ NITRA MINI 5+1

Posledný týždeň pred lockdownom 15.-18.12., sme stihli aj našu ďalšiu klubovú a v tomto roku aj POSLEDNÚ súťaž "VIANOČNÚ NITRU MINI 5+1" pre najmladšie gymnastky. Zostavy jednotlivkýň, dvojíc, trojíc a spoločiek P1, P2, P3, C1, C2, C3, N3, N4, N5 naše rozhodkyne dokonca v piatok počas výboru ŠK ŠOG aj odrozhodovali.Vštky zostavičky i zostavy sú zverejnené na našom klubovom youtube kanále.


MIMORIADNE OPATRENIA

Trénujeme ONLINE
Trénujeme ONLINE

TRÉNUJEME ONLINE! Mimoriadne vládne opatrenia spôsobené pandémiou Covid-19 nás prinútil zmeniť tréningový proces a začať trénovať v ONLINE priestore. Po zatvorení škôl a športovísk sme vynechali len 1 týždeň! Od 16.3.2020 trénujeme pomocou aplikácie ZOOM s dvomi trénerkami. Je to náročné, ale MY TO DÁME!!!

Trénujeme VONKU
Trénujeme VONKU

TRÉNUJEME VONKU! Po šiestich týždňoch trénovania ONLINE sme sa konečne dostali na exteriérové športovisko na Strednej športovej škole v Nitre! Slniečko a vitamín D nám zase dodal radosť z trénovania. Pracujeme v skupinkách po 5 detí, každá so svojou trénerkou.


FIG CHRISTMAS NITRA 2019

Skvelá bilancia: 24 krajín, 365 gymnastiek, 57 klubov, 45 rozhodkýň!

1. ročník FIG Christmas Nitra Slovakia 2019 (Event ID 16126) sa konal 22.-24.11.2019 v Mestskej hale v Nitre. Paralelne s FIG súťažou sme organizovali aj jubilejný 20. ročník medzinárodnej pohárovej súťaže Vianočná Nitra 2019 a Majstrovstvá Slovenska spoločných skladieb, dvojíc a trojíc 2019.