MODERNÁ GYMNASTIKA

ŠK ŠOG, to je Športový klub pri Športovom osemročnom gymnáziu v Nitre. Sme samostatný právny subjekt, ktorý vznikol 11.6.1999. Tvorí ho niekoľko športových oddielov. Jedným z nich je aj Oddiel modernej gymnastiky, ktorý pôsobí ako jediný v Nitre od 1. januára 2000. Niekoľko rokov patrí k NAJLEPŠÍM GYMNASTICKÝM ODDIELOM NA SLOVENSKU.

V súčasnosti má Oddiel modernej gymnastiky v Nitre 150 stálych členov vo všetkých vekových kategóriách od 4 do 16 rokov. Nitrianske gymnastky trénujú pod vedením kvalifikovaných tréneriek. Naše gymnastky získali niekoľko titulov na majstrovstvách Slovenska a pravidelne sa zúčastňujú majstrovstiev sveta a Európy. Mesto Nitra a Slovensko sme reprezentovali na viacerých súťažiach v spoločných i individuálnych skladbách. Niektoré dievčatá sú zaradené do reprezentácie Slovenska aj v súčasnosti.

Moderná gymnastika je krásny estetický a umelecky náročný šport. Patrí medzi koordinačno-estetické športy. Pohyb vykonávaný v gymnastických zostavách je v súlade s hudbou a náčiním podľa pravidiel stanovených technickou komisiou Medzinárodnej gymnastickej federácie (FIG - Fédération Internationale de Gymnastique).

Poďakovanie

Nitrianskemu samosprávnemu kraju

Občianske združenie MODERGYM ďakujem Úradu Nitrianskeho samosprávneho kaja za poskytnutie dotácie na šport pre rok 2020. Účelom dotácie bol prenájom športovej haly a tréningovým priestorov pre moderné gymnastky v Nitre.

Prenájom priestorov bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Aj takýmto spôsobom sa nám darí podporovať olympijský šport, modernú gymnastiku. Sme u pre vás.

O pohár Strednej športovej školy

Súťaž v modernej gymnastike

Organizujeme súťaž, pretože súťaží je v tomto náročnom období veľmi málo a my nechceme strácať chuť a motiváciu!
Termín: 3. október 2020 8:00 - 15:00

Typ súťaže: individuálne zostavy

Kategórie: Mini 2013; Mini 2012; Children 2011; Children 2010; Prejunior 209; Prejunior 2008; Junior B 2007-2005; Junior A 2007-2005; Senior A 2004 a st.

Miesto: Mestská hala, Dolnočermánska 105 Nitra 949 01

Z dôvodu mimoriadnych opatrení sa súťaž koná s vylúčením verejnosti. Vstup povolený len gymnastkám, trénerkám, rozhodkyniam, delegátom klubov a organizačnému tímu ŠK ŠOG Nitra.


HLAVNÁ TRÉNERKA

ĽUBOV KILIANOVÁ

Ľubov Kilianová
Ľubov Kilianová

Milí priatelia, som nesmierne hrdá na to, že sa vám môžem prihovoriť z pozície hlavnej trénerky modernej gymnastiky športového klubu ŠK ŠOG Nitra. Tieto slová sú určené všetkým. Je jedno, či ste naši obchodní partneri, funkcionári, rozhodkyne, trénerky, športovci, rodičia, či "len" nadšenci športu. Tento krásny šport, moderná gymnastika, z nás všetkých robí priateľov, pretože náš spoločný cieľ je jasný a je jediný - prezentovať modernú gymnastiku so všetkou gráciou a dôležitosťou, ktorá jej pri svojej neskutočnej náročnosti a grácii patrí.

Povýšiť tento prenádherný šport nad rámec, ktorý jej je v súčasnosti pripisovaný, nad rámec, ktorý je stále nedostačujúci. Je to olympijský šport. Moderná gymnastika si zaslúži pozornosť aj preto, a nielen preto, že gymnastky na najvyššej výkonnostnej úrovni zodpovedajúcej kategóriám junior a senior, trávia popri riadnemu štúdiu na strednej škole neuveriteľných 20 hodín týždenne v telocvičniach, halách a baletných štúdiách. Na Strednej športovej škole v Nitre (v režime dvojfázových tréningov) až do 30 hodín týždenne! Veľa, či málo? Pre mňa, ako hlavnú trénerku, ktorá chce vychovať ekvivalenty ruskej, bieloruskej, či bulharskej gymnastiky, málo.

Aj z tohto dôvodu si prajem, aby slovenská moderná gymnastika dostala podmienky, v ktorých budú môcť naše gymnastky komfortne trénovať dvojfázovo vo vykúrenej a presvetlenej hale s 12,5 metrovým stropom, v kombinácii s regeneráciou v pomere 1:1, s trénerom modernej gymnastiky, choreografom, s podporou športového lekára, kondičného trénera, fyzioterapeuta, maséra a športového psychológa; a v neposlednom rade podporujúceho rodiča. Vtedy budeme môcť zodpovedne prehlásiť, že moderná gymnastika je rešpektovaným olympijským športom aj v našich podmienkach.

Ľubov Kilianová, hlavná trénerka oddielu modernej gymnastiky ŠK ŠOG Nitra

MIMORIADNE OPATRENIA

COVID-19 nás naučil trénovať ONLINE

Trénujeme ONLINE
Trénujeme ONLINE

TRÉNUJEME ONLINE! Mimoriadne vládne opatrenia spôsobené pandémiou Covid-19 nás prinútil zmeniť tréningový proces a začať trénovať v ONLINE priestore. Po zatvorení škôl a športovísk sme vynechali len 1 týždeň! Od 16.3.2020 trénujeme pomocou aplikácie ZOOM s dvomi trénerkami. Je to náročné, ale MY TO DÁME!!!

Trénujeme VONKU
Trénujeme VONKU

TRÉNUJEME VONKU! Po šiestich týždňoch trénovania ONLINE sme sa konečne dostali na exteriérové športovisko na Strednej športovej škole v Nitre! Slniečko a vitamín D nám zase dodal radosť z trénovania. Pracujeme v skupinkách po 5 detí, každá so svojou trénerkou.

CHRISTMAS NITRA 2019

Skvelá bilancia: 24 krajín, 365 gymnastiek, 57 klubov, 45 rozhodkýň!

1. ročník FIG Christmas Nitra Slovakia 2019 (Event ID 16126) sa konal 22.-24.11.2019 v Mestskej hale v Nitre. Paralelne s FIG súťažou sme organizovali aj jubilejný 20. ročník medzinárodnej pohárovej súťaže Vianočná Nitra 2019 a Majstrovstvá Slovenska spoločných skladieb, dvojíc a trojíc 2019.