Moderná gymnastika

ŠK ŠOG Nitra, to je Športový klub pri Športovom osemročnom gymnáziu v Nitre. Sme samostatný právny subjekt, ktorý vznikol 11.6.1999. Tvorí ho niekoľko športových oddielov. Jedným z nich je aj Oddiel modernej gymnastiky, ktorý pôsobí ako jediný v Nitre od 1. januára 2000. Niekoľko rokov patrí k NAJLEPŠÍM GYMNASTICKÝM ODDIELOM NA SLOVENSKU.

V súčasnosti má Oddiel modernej gymnastiky v Nitre okolo 150 stálych členov vo všetkých vekových kategóriách od 4 do 18 rokov. Nitrianske gymnastky trénujú pod vedením kvalifikovaných tréneriek. Naše gymnastky získali niekoľko titulov na majstrovstvách Slovenska a pravidelne sa zúčastňujú majstrovstiev sveta a Európy. Mesto Nitra a Slovensko sme reprezentovali na viacerých súťažiach v spoločných i individuálnych skladbách. Niektoré dievčatá sú zaradené do reprezentácie Slovenska aj v súčasnosti.

Moderná gymnastika je krásny estetický a umelecky náročný šport. Patrí medzi koordinačno-estetické športy. Pohyb vykonávaný v gymnastických zostavách je v súlade s hudbou a náčiním podľa pravidiel stanovených technickou komisiou Medzinárodnej gymnastickej federácie (FIG - Fédération Internationale de Gymnastique).


KONKURZ  2023/24

Srdečne pozývame malé nádejné gymnastky na konkurz modernej gymnastiky!
POZOR!!! Tento rok otvárame skupinu aj pre staršie dievčatá, ktoré sa doteraz nestihli prihlásiť! :-)


Termín: 4. september 2023
Časy podľa ročníkov narodenia:

r. 2019 - 2017 o 16:00 hod.
r. 2016 - 2013 o 16:45 hod.

Miesto: Športová hala OLYMPIA, Chrenovská 22/16 949 01 Nitra (vchod zo strany OC MAX)

Konkurz prebieha formou výberu. Na konkurz nie je potrebné sa vopred pripravovať. Deti budú cvičiť v skupinách s trénerkou, ktorá posúdi ich prirodzenú ohybnosť. Deti prineste oblečené v priliehavom oblečení - legíny a tričko, cvičiť budú bosé (v ponožkách) na koberci.

Na konkurz sa nemusíte vopred prihlasovať, stačí jednoducho prísť. Tešíme sa na vás!
Kontakt: 0911 430 001 sksognitra.info@gmail.com

NOVINKA MIX DANCE

MIX DANCE je prepojením rôznych tanečných štýlov, ako napr. hip-hop, contemporary, house a vogue s prvkami gymnastiky.
Uprednostňujeme ročníky narodenia 2016 - 2010.

Termín: 4. september 2023 o 16:45 hod.

Miesto: Športová hala OLYMPIA, Chrenovská 22/16 949 01 Nitra (vchod zo strany OC MAX).

Deti prineste oblečené v priliehavom oblečení - legíny a tričko, cvičiť budú bosé (v ponožkách) na koberci.

Na konkurz sa nemusíte vopred prihlasovať, stačí jednoducho prísť. Tešíme sa na vás!

Kontakt: 0911 430 001  sksognitra.info@gmail.com

Vaše 2% nám pomôžu

Vaše 2% z dane si zaslúžime z dôvodu, že pre naše deti pracujeme s nadšením a systematicky. Ani počas predchádzajúcich náročných rokov pandémie sme sa nezastavili a išli sme ďalej. Úspechy moderných gymnastiek, podobne ako ostatných vrcholových športovcov, sú oddreté v telocvičniach, kde mnohé z nich trénujú 4-6 hodín denne. Na dosiahnutie svetovej úrovne to však stále nestačí a aj preto pracujeme na našich dvoch snoch - gymnastickej hale s 12-metrovým stropom v Nitre a účasti na olympiáde.

TLAČIVÁ A POSTUP NA DAROVANIE 2% VAŠICH DANÍ NÁJDETE TU

V roku 2022 sme 2% dane použili na prenájom športovísk s vysokým stropom, na trénovanie, organizáciu podujatí, nákup klubového náčinia, úhradu časti nákladov na súťaže a sústredenia gymnastiek, náhradu ušlej mzdy za dobrovoľnícku činnosť rozhodovania, trénovania a organizácie súťaží, tlač propagačných materiálov, nákup kancelárskeho vybavenia a pod.

Poďakovanie

MESTO NITRA

Športový klub ŠK ŠOG Nitra ďakuje Mestu Nitra za poskytnutie dotácie na šport pre rok 2021, ktorú sme použili na zakúpenie vecných cien pre gymnastky na súťaže, nákup gymnastického náčinia a prenájom telocviční. Aj takýmto spôsobom sa nám darí podporovať olympijský šport, modernú gymnastiku. Sme tu pre vás.NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

Občianske združenie MODERGYM ďakuje Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja za poskytnutie dotácie na šport pre rok 2023. Dotácia bude použitá na vykrytie časti nákladov na organizáciu medzinárodnej súťaže Christmas Nitra 2023 - zakúpenie medailí, pohárov a vecných cien pre gymnastky.


SWAN | 4ka
Občianske združenie MODERGYM ďakuje spoločnosti SWAN a 4ka za podporu nitrianskej modernej gymnastiky a šírenie dobrého mena oddielu modernej gymnastiky ŠK ŠOG Nitra v roku 2023.


ENERGIE2
Občianske združenie MODERGYM ďakuje spoločnosti ENERGIE2 za podporu nitrianskej modernej gymnastiky a šírenie dobrého mena oddielu modernej gymnastiky ŠK ŠOG Nitra v roku 2023.


Nadácia SPP
Občianske združenie MODERGYM ďakuje Nadácii SPP za podporu nitrianskej modernej gymnastiky a podujatia Modergym Cup 2023.


Reality MAX s. r. o.
Občianske združenie MODERGYM ďakuje spoločnosti Reality MAX s. r. o. za podporu nitrianskej modernej gymnastiky a podporu podujatí oddielu modernej gymnastiky ŠK ŠOG Nitra v roku 2023.


Lekáreň Centrum s.r.o.
Občianske združenie MODERGYM ďakuje spoločnosti Lekáreň Centrum s.r.o. za podporu nitrianskej modernej gymnastiky a podporu podujatí oddielu modernej gymnastiky ŠK ŠOG Nitra v roku 2023.


ĽUBOŠ VILČEK KANDIDUJE ZA PREDSEDU SEKCIE MODERNEJ GYMNASTIKY SGF

Ľuboš Vilček
Ľuboš Vilček

Milí priatelia modernej gymnastiky,
na post predsedu Sekcie modernej gymnastiky Slovenskej gymnastickej federácie som sa rozhodol kandidovať predovšetkým z dôvodu, že stav slovenskej modernej gymnastiky mi nikdy nebol ľahostajný a bez aktívneho členstva vo Výkonnom výbore SGF toho veľa nezmôžeme. Nie som spokojný so spôsobom riadenia, čerpania a využívania finančných prostriedkov, ktoré aj vďaka širokej základne moderných gymnastiek plynú do Slovenskej gymnastickej federácie. Paradoxne, tým, ktorí túto inštitúciu vytvárajú a vo svojej podstate živia, sa dostáva len zlomok toho, čo by za predpokladu efektívneho hospodárenia s verejnými zdrojmi mohli dostať.

Popri budovaniu nevyhnutnej športovej infraštruktúry, ľudských zdrojov a komunikácie, je mojou prioritou efektivita v hospodárení, transparentnosť a čestnosť.

Sen každého športovca, úspech každého trénera, cieľ každého funkcionára je účasť a úspech na svetových vrcholových podujatiach. Aj keď sme ich pravidelnými účastníkmi, úspechy sú skôr výnimkou a prichádzajú sporadicky. Čaká nás dôkladná analýza reálneho stavu a reálnych možností v jednotlivých sekciách a návrh dlhodobej stratégie, ktorá nás bude posúvať k naplneniu cieľov. K dosiahnutiu cieľov je potrebná systémová práca na všetkých úrovniach federácie. Len pri plnej funkčnosti všetkých faktorov ovplyvňujúcich chod federácie je možné pomýšľať na úspech.
Tie najdôležitejšie momenty môjho volebného programu si môžete prečítať TU:

Ďakujem vám za prejavenú dôveru a teším sa na ďalšiu spoluprácu!
Ľuboš Vilček, predseda oddielu modernej gymnastiky ŠK ŠOG Nitra

EDIT: Dňa 30. apríla 2022 bol Ľuboš Vilček Valným zhromaždením SGF zvolený za predsedu sekcie modernej gymnastiky.