OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Naše občianske združenie MODERGYM CUP so sídlom Farská 1294/3 Nitra 94901, IČO: 52 85 20 24,
bolo zriadené za účelom podpory oddielu modernej gymnastiky ŠK ŠOG Nitra.

ĎAKUJEME za vašu priazeň, ktorú ste nám doteraz preukazovali. Vaša podpora vo forme 2% z dane z príjmu nám pomáha vo vykrývaní každodenných nákladov na tréningový proces. Prostriedky z 2% využívame na zakúpenie gymnastického náčinia, oblečenia a iných tréningových doplnkov, dotujeme vybavenie súťaží organizovaných našim klubov, spolufinancovanie nákladov na úpravu, rekonštrukciu a vybavenie tréningových priestorov a pod. Aj vďaka vám sme dosiahli kvalitné športové výkony a zaslúžené športové úspechy.

POSTUP

ZAMESTNANEC

1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie  Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
Tlačivo POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti NA STIAHNUTIE:
2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb.

Prevyplnené tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO NA STIAHNUTIE:

Najneskôr do 30. apríla 2024 je potrebné doručiť obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.
Ak si prajete, aby sme tlačivá doručili na daňový úrad za vás, kontaktujte nás!
Bližšie informácie získate aj e-mailom:
sksognitra.info@gmail.com.sk alebo na tel. čísle 0911 430 001.