NÁŠ TÍM

Ľuboš Vilček

Predseda oddielu

Ľubov Kilianová

Hlavná trénerka oddielu
Rozhodkyňa

Zuzana Vilčeková

Predseda OZ

Anna Nesterova

Trénerka MG
Rozhodkyňa

Lenka Koteková

Trénerka MG
Rozhodkyňa

Frederika Sýkorová

Trénerka MG
Rozhodkyňa

Mária Hollá

Trénerka MG programu C

Olesya Grác

Trénerka MG

Uliana Semenova

Trénerka MG

Michaela Fördosövá

Trénerka MG
Antidopingová kontrolórka

Ivana Golasová

Trénerka MG

Aliaksandra Chasun

Trénerka MG
Rozhodkyňa

Xénia Kilianová

Trénerka MG

Maria Semenova

Regenerácia a kompenzačné cvičenia

Simona Otrasová

Baletná príprava

Daria Malenko

Trénerka MG

Alexandra Čechová

Trénerka MG

Adriana Torreggiani

Trénerka aquagym, joga a pilates

Hana Kiková

Trénerka MG

Ariana Bartíková

Člen výboru