STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

Ak dosahuješ dobré študijné i športové výsledky a chceš sa venovať modernej gymnastike popri štúdiu,

ŠTUDUJ U NÁS!

Môžeš sa stať študentom Strednej športovej školy v Nitre, ktorá od školského roka 2019/20 ponúka možnosť vybrať si z nasledovných študijných odborov:

1. Všeobecné vzdelanie: stredná športová škola - doterajší študijný odbor

2. Stredné odborné vzdelanie: športový manažment, digitálne služby v športe alebo spracovanie dát v športe.

VŠETKO POD JEDNOU STRECHOU

Štúdium
Štúdium

Škola má vlastný internát pre študentov s trvalým bydliskom mimo nášho mesta. Moderné gymnastky trénujú na našom gymnáziu dvojfázovo - v dopoludňajších hodinách od 7:30 hod. do 9:30 hod. a v popoludňajších hodinách väčšinou v čase od 17:00 hod do 20:30 hod.

Baletné štúdio
Baletné štúdio

Baletné štúdio s baletnými tyčami, zrkadlami a odpruženou podlahou je určené na hodiny baletu, ktoré neodmysliteľne patria k základom modernej gymnastiky. V baletnom štúdiu trénuje aj najmenšie gymnastky, ktoré k trénovaniu ešte nepotrebujú telocvičňu alebo halu s vysokým stropom.

Malá telocvičňa
Malá telocvičňa

V malej telocvični na prízemí trénujú gymnastky denne. K dispozícii majú kompletné vybavenie potrebné pre tréning -  gymnastický koberec, rebriny, žinenky, náčinie pre kondičné tréningy.

ŠH Olympia
ŠH Olympia

Časť tréningov prebieha v športovej hale Olympia, vzdialenej od školy 650 m, 10 minút chôdze. Tu sa nachádza hala s vysokým stropom ideálna na trénovanie zostáv s náčiním.

Posilňovňa
Posilňovňa

Moderné gymnastky, ale aj ostatní športovci čerpajú silu v regeneračnom centre školy, ktoré je vybavené aj posilňovňou. Kondičné tréningy prebiehajú aj na neďalekom atletickom štadióne.

Bazén
Bazén

V plaveckom bazéne gymnastky absolvujú pravidelné hodiny aquagymu. K regenerácii slúži aj wellness a masáže - všetko pod jednou strechou školy.

ŠTUDIJNÉ ODBORY

Športový manažment
Športový manažment

Športový manažment - cieľom odborného vzdelávania je:

 • pripraviť kvalifikovaného odborníka, ktorý dokáže riadiť a koordinovať činnosti v podnikovej oblasti a v oblasti športu využívajúc základy ekonomiky, manažmentu, marketingu a základy podnikania a práva v športe.
 • vychovať odborníka s orientáciou na manažment a administráciu činností v podniku a športe
 • využívať poznatky z aplikovanej informatiky pre činnosti súvisiace s administráciou športovej dokumentácie v manažmente športových klubov, v fitness centrách a pod.
 • vychovať odborníka, ktorý je plne spôsobilý viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže a výkonnostného športu dospelých vo vybranom športovom odvetví a získava osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa.
Digitálne služby v športe
Digitálne služby v športe

Digitálne služby v športe - cieľom odborného vzdelávania je:

 • pripraviť kvalifikovaného odborníka, ktorý dokáže obsluhovať digitálne zariadenia, vykonávať práce administrátora pre informačné a komunikačné technológie, ktorý interaktívne používa získané vedomosti, efektívne využíva informačný systém na vyhľadávanie potrebných informácií v oblasti podniku a športu;
 • pripraviť odborníka, ktorý dokáže poskytovať digitálne služby, podieľa sa účinne na príprave a editácii podkladov pre získanie a spracovanie informácií a administráciu výpočtovej techniky športových pracovísk a športových zariadení;
 • vychovať odborníka, ktorý dokáže zastávať funkciu nižšieho až stredného manažéra, špeciálne s orientáciou na manažment a vychovať odborníka, ktorý je plne spôsobilý viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže a výkonnostného športu dospelých vo vybranom športovom odvetví a získava osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa.
Spracovanie dát v športe
Spracovanie dát v športe

Spracovanie dát v športe - cieľom odborného vzdelávania je:

 • pripraviť kvalifikovaného odborníka, ktorý dokáže spracovávať dáta podnikového informačného systému a v databázových systémoch v oblasti športu;
 • pripraviť odborníka, ktorý dokáže komplexne využiť získané zručnosti z aplikovanej informatiky pre činnosť súvisiacu s administráciou športovej dokumentácie;
 • vychovať odborníka, ktorý dokáže vykonávať prácu spojenú s databázami v oblasti športu;
 • vychovať odborníka, ktorý je plne spôsobilý viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže a výkonnostného športu dospelých vo vybranom športovom odvetví a získava kvalifikáciu tréner III. kvalifikačného stupňa.